สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

 
**เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสระบบข้อมูลสมาชิก**

1. ทำการกรอกเลขทะเบียนสมาชิก 
2. ทำการกรอกรหัสบัตรประชาชน 
3. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้วเลือกตกลง ระบบจะ set password เริ่มต้นให้เป็น '1234'
4. จากนั้นระบบจะเเสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
5. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขที่บัตรประชาชน :
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยน password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
109 หมู่ 5 ตำบลโคกหม้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
Web site:http://rtsccoop.com/ เบอร์โทร.032-737211 ถึง 3   โทรสาร.032-737215

© 2014 All Rights Reserved www.rtsccoop.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™